Beoordeling van de wedstrijdfoto’s

Op 3 februari werden de foto’s van de 2┬░ clubwedstrijd in ons clublokaal beoordeeld. Verdeeld over 4 tafels werden de foto’s besproken.