Historiek Fotogroep Pallieter.

De vereniging FOTOGROEP PALLIETER-LIER, werd op 28 augustus 1965 opgericht, als groepering van fotoliefhebbers,50
met als hoofddoel het verspreiden, het bevorderen, het ontwikkelen en aanmoedigen van de kunstfotografie,
door 7 enthousiaste amateurfotografen:

• Jef Verworst (voorzitter)
• Frans Dams (vice-voorzitter)
• René De Voeght (secretaris – schatbewaarder)
• Jean Bonné
• Jan Van Beirs
• Leo Wouters
• Beatrice Wuyts

Eén van deze leden-stichters is momenteel nog lid, namelijk Frans Dams.

 

Op 7 september 1967 wordt Jef Verworst als voorzitter opgevolgd door Pierre Van Eester met als vice-voorzitter Pieter Van den Eeden.
Na het ontslag van Pierre Van Eester als voorzitter wordt hij vanaf 23 december 1969 opgevolgd door Pieter Van den Eeden.
Hij blijft dit gedurende 40 jaar. Op 22 september 2009 wordt zijn functie overgenomen door Chris Discart.
Bij haar ontstaan vergaderde de fotogroep in de bovenzaal van café “Eycken Boom” op de Grote Markt in Lier. De snelle toename van zowel leden als eigen materiaal noodzaakten vlug een uitkijken naar eigen, aangepaste lokalen. Na heel wat demarches werd in samenwerking met eigenaar OCMW, in de St. Margaretastraat 29 op het Lierse Begijnhof, een vervallen woonst bewoonbaar gemaakt. Dit speciaal voor hun fotoactiviteiten aangepaste lokaal wordt vanaf 1968 tot op heden, door Fotogroep Pallieter in huur genomen voor haar wekelijkse samenkomsten en clubactiviteiten.
De club heeft zich in de loop der jaren achtereenvolgens aangesloten bij CvB (Centrum voor Beeldexpressie), FGA (Fotogroep Antwerpen) en KAVF (Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen).
Hoogtepunt van elk fotojaar is het fotosalon (vroeger ook een diasalon) dat inmiddels voor de 49 ste maal in het Vleeshuis gehouden werd. Bij deze gelegenheid werden foto’s van alle leden onder ruime publieke belangstelling gedurende twee weken, als visitekaartje van de fotogroep aan de bezoekers getoond. Vanaf de oprichting tot op heden werden door leden fotografen heel wat waardevolle onderscheidingen, zowel FIAP en PSA, behaald bij deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Zes maal reeds won de club de AVF fotorally, waaraan jaarlijks ongeveer 40 fotoclubs deelnemen.
Fotogroep Pallieter heeft in het verleden zelf ook drie nationale wedstrijden georganiseerd.
Het onderstrepen waard is het feit dat onder de huidige 30 leden, verscheidene onder hen een dienststaat van 15, 25 jaar en meer hebben!
De jaren vertalen zich in een toenemende kwaliteit van de ingeleverde werken, uiteraard de verdienste van de leden, die hiermee aantonen dat vrijetijdsbesteding in clubverband wel degelijk de creatieve output in gunstige zin kan beïnvloeden.
Het motto van Fotogroep Pallieter, alles mag en niets moet, slaat op het feit dat iedereen vrij is voor wat soort fotografie of thema betreft. Het is de bedoeling als vrienden en niet als concurrenten met elkaar om te gaan met een positieve kritische houding waaruit respect blijkt voor ieder zijn of haar mening en fotografisch werk.
Vermits de club in 1965 gesticht is en als gevolg 50 jaar bestaat, wordt de titel “Koninklijke” dit jaar aangevraagd.

 

groepsfoto3