Datum

08 september 2021
Verlopen!

Tijd

20:00 - 22:00

KAVF vergadering

– Op- of aanmerkingen betreffende vorig verslag.
– Agendapunten.
– Varia.
– Binnenbrengen foto’s Benevisie 2021.
– Afhalen foto’s Brabo 2020.
– Statutaire Algemene Vergadering.
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2020
2. Werkingsverslag 2020
3. Werkingsprogramma 2021
4. Financieel verslag over 2020
5. Verslag van de commissarissen
6. Begroting 2021
7. Vaststelling bijdrage 2022
8. Goedkeuring van de werking 2020 en het werkingsprogramma 2021
9. Ontslag en aanstelling van de bestuurders:
Ontslagnemend: Gilbert Thuys
Mark d’Hanens, Chris Discart en Jozef Van Brusselen dit jaar niet verkiesbaar
Herverkiesbaar: Jan De Gueldre, Bart De Pooter en Jef Lemmens
Indien de vergadering ermee akkoord is wordt deze stemming uitgesteld tot de Statutaire
Vergadering van februari 2022
10. Aanstelling commissarissen voor nazicht boekjaar 2021
11. Varia en rondvraag